Behandling af Diabetes

Som diabetiker er det vigtigt, at man behandler sine fødder korrekt for at undgå fodsår. En meget vigtig del af forebyggelsen er en regelmæssig kontakt til en statsautoriseret fodterapeut.

Fodterapeuten undersøger ben og fødder, følesanserne, fodpulsen og vejleder om, hvordan man bedst passer sine fødder.

Alle diabetikere har ret til en årlig fodstatus/risikovurdering med tilskud fra den offentlige sygesikring.

Jysk Fodterapi

Vi undersøger grundigt dine fødders tilstand, og vi vil i samarbejde med dig få lagt en behandlingsplan, så dine fødder får den bedste pleje og den nødvendige behandling.

Den offentlige sygesikring og Danmark yder tilskud til diabetesbehandling hos en statsautoriseret fodterapeut.

Kontakt din egen læge for at få en
henvisning til din fodterapeut i Herning.