Ingen personlige oplysninger, der registreres på jysk-fodterapi.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

Hvilke data lagrer vi / lagrer vi ikke på jysk-fodterapi.dk ?

  • Kontaktformular: Vores kontaktformularer benyttes udelukkende til, at du kan komme i kontakt med os, og dine informationer bliver videresendt til vores mail og ikke logget/lagret på hjemmesiden.
  • Vi lagrer ikke personfølsomt materiale på vores hjemmeside.
  • Vi benytter Cookies bl.a. for at vores side kan fungere og måle trafik
  • Besøgende kommentarer kan kontrolleres via en automatiseret spam-detektionstjeneste.

Du kan til enhver tid anmode om at få oplyst, hvilke oplysninger vi lagrer om din virksomhed og få dem slettet, hvis du skulle ønske det ex. ved kundeophør.

Sikkerhed
Hos jysk-fodterapi.dk gør vi alt, hvad vi kan, for at holde dine data private og sikre. Vi lagrer kun det aftalte / nødvendige for at opretholde dig som kunde. Vi holder skarp kontrol med, hvor dine data lagres.

Ingen personlige oplysninger, der registreres på jysk-fodterapi.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.
Skulle vi opleve databrud, vil du og relevante parter omgående blive informeret.

Vi benytter et ssl certifikat (kan kendes på at der står “https” i browserens adresselinje) som øger sikkerheden på jysk-fodterapi.dk ved at kryptere datatrafikken mellem vores hjemmeside og dig. SSL er vigtig for Google og andre søgemaskiner, for at dit site kan blive valideret som sikkert.

Cookies

Mere om Cookies

Vores hjemmeside anvender såkaldte cookies for at fungere og give dig den bedst mulige oplevelse på vores side. En cookie er blot betegnelsen for en fil, som gemmes på din egen PC. Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Edge / Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen “Funktioner” og menupunktet “Internetindstillinger”.

Der bliver gemt cookies af både os og eksterne samarbejdspartnere.
Ex. benytter vi cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan læse mere om brug af Cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside – klik her!.

Ved at benytte vores side accepterer du, at der gemmes cookies på din enhed.

Se vejledning til håndtering af cookies i nogle af de største browsere, hvis du ex. ønsker at slette eller ikke ønsker at gemme cookies:
Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Opera
Apple Enheder

Android Enheder
Windows Phone Enheder

Opbevaringstid af cookies kan variere, men de fornyes efter hvert besøg – du har altid mulighed for at slette cookies ved at benytte ovenstående vejledninger.
En del cookies er såkaldte “session cookies”, der automatisk bliver slettet, når du lukker browseren.Herunder kan du se, hvilke cookies vi benytter -og du skal acceptere for at bruge vores hjemmeside.PHPSESSID (bliver benyttet for at siden fungerer – fjernes automatisk ved lukning af browser)
wordpress_test_cookie (bliver benyttet for at siden fungerer – udløber når browsersessionen afsluttes)
Filsystem Origin https://www.jysk-fodterapi.dk/ : Vedvarende lagring – Ingen. Midlertidig lagring 0 B
aviaCookieConsent  (bliver benyttet for at siden fungerer – kan slettes via beskrivelse – udløber efter 2 mdr.)
aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled  (bliver benyttet for at siden fungerer – kan slettes via beskrivelse – udløber efter 12 mdr.)
aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar  (bliver benyttet for at siden fungerer – kan slettes via beskrivelse – udløber efter 12 mdr.)
_ga (bliver benyttet af Google Analytics til statisik – kan slettes via beskrivelse – udløber efter 2 år)
_gat_gtag_UA-115151603 (bliver benyttet af Googla Analytics til statisik – fjernes automatisk ved lukning af browser)
_gid (bliver benyttet af Google Analytics til statisik – kan slettes via beskrivelse – udløber efter et døgn)

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Videoer, indlejret indhold og links til eksterne websider
Vi linker til eksterne websider. Vi påtager os ikke ansvaret for evt. misbrug af personlige oplysninger på de pågældende eksterne websider.

Indlejret indhold fra andre hjemmesider:
Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (fx videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre hjemmesider opfører sig på samme måde, som om den besøgende har besøgt den anden hjemmeside.
Disse sites kan bruge cookies, indsamle data om dig, indlejre yderligere tredjepartssporing og overvåge din interaktion med det integrerede indhold, herunder at spore din interaktion med det indlejrede indhold, hvis du har en konto og er logget på den pågældende hjemmeside.

Generelle betingelser for Jysk Fodterapi 

Sådan behandler vi dine personoplysninger
I forbindelse med behandlingen af din sag indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

Nedenstående er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger.

Jysk Fodterapi
v/ René K. Mortensen
Bethaniagade 19
7400 Herning
Tlf.: 97211455
CVR: 110O2196

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?
Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i behandlingen.
I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger, herunder journaloplysninger, som indeholder oplysninger om dit CPR nummer og følsomme oplysninger (f.eks. helbredsoplysninger)

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart og undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra andre parter. Det kan være henvisninger og korrespondance fra læge eller sygehus samt evt. diabetes fodstatus udført hos anden fodterapeut. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen.

Hvad bruger vi dine oplysninger til og med hvilken baggrund?
Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med behandlingen og give dig de nødvendige ydelser/sundhedstjenester. Vi behandler også dit
CPR nummer med henblik på at kunne kommunikere med offentlige instanser, Samtidig behandler vi også dine almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og mail-adresse, for at kunne identificere dig og varetage kontakten med dig.

Vi overholder den gældende persondatalovgivning, og du kan se mere til vores baggrund for behandling af dine oplysninger i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. I og artikel 9, stk. 2.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til relevant sundhedspersonale og/eller offentlige instanser

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data
opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til reglerne for opbevaring af patientjournaler. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne så længe behandlingen verserer, og i en periode på op til 5 år efter behandlingens afslutning.

Retten til at trække samtykke tilbage
I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor det sker.

Dine rettigheder og adgang til at klage
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Denne ret vedrører objektivt forkerte oplysninger. Er der tale om subjektive vurderinger eller omtvistede fakta, noterer vi
din indsigelse og gør retten opmærksom herpå i forbindelse med vores behandling af sagen.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger,

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig
til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret tll at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.